zlato, striebro a drahé kovy

3

Zlato ako uchovávateľ hodnoty

goldbull 27. mája 2015

Poznáme viacero uchovávateľov hodnoty, pričom jednou z nich je práve ZLATO. Čo je na tomto kove tak výnimočné?

Zlato malo historicky funkciu uchovávateľa hodnoty. Dokonca vyššiu ako striebro, keďže malo lepšie akostné vlastnosti. Už len fakt, že zlato dokázalo udržať hodnotu niekoľko tisícročí, je dostatočný dôvod, aby sme mu mohli veriť.

Myslíme tým iba fyzické zlato

Keďže existujú viaceré formy (napríklad papierové zlato), akými sa dá do zlata investovať, budeme sa teraz rozprávať iba o pravom, reálnom zlate, teda zlate fyzickom.goldeo

Pri fyzickom zlate existujú dve možnosti – odkup pravého, 24-karátového zlata alebo zlata s nižšou karátovosťou. Obe formy odkupu majú jednu výhodu – pri zlate sa neplatí daň z pridanej hodnoty. Prečo je to tak? Keďže štáty majú svoje rezervy aj v zlate, zdaňovali by takto sami seba, čo je, pochopiteľne, neracionálne.

Zlato je v podstate odjakživa primárne určené na udržanie hodnoty, nie na zhodnocovanie peňažných prostriedkov. I keď…

Viac ako 320 %-ný nárast

Zlato má jednu výnimočnú vlastnosť, a to tú, že zohľadňuje infláciu. V tomto prípade môžeme vidieť ukážkový nárast hodnoty v novom miléniu, a to viac ako 4-násobný.

vývoj ceny zlata

  • Vývoj zlata od roku 1999

Samozrejme, je tu stále priestor aj pre ukážkový zisk, keďže inflácia sa od nového milénia v rámci Slovenska pohybovala okolo úrovne 63 % a v roku 2014 sme sa dokonca dostali do deflácie.

Ak si za toto obdobie vypočítame priemerný ročný nárast ceny zlata, vyjde nám približne 10, 17 % p. a. v pomere k inflácii 3,55 % p. a. Zlato je v porovnaní s infláciou na tom stále oveľa lepšie a pri investícii do tohto kovu na začiatku nového tisícročia by sme mali stále priestor dosiahnuť ročný zisk vyšší ako 6,5 %.

Spôsoby investovania do zlata

Nielen, že sa dá investovať do viacerých foriem zlata, ale aj rôznymi spôsobmi. Osobne odporúčam jednoznačne nákup fyzického investičného zlata – nie žiadnych jeho ekvivalentov, ako napríklad papierového zlata. Dôvod je jasný – fyzické vlastníctvo.

Následne odporúčam priebežné investovanie. Prečo je lepšie investovať priebežne?

Pretože nie vždy odhadneme najoptimálnejšiu cenu na nákup, teda cenu najnižšiu. Akonáhle investíciu rozložíme v čase, cena sa priemeruje. A to je pre investora výhodné.

Uveďme si krátky príklad – rozhodujeme sa investovať do zlata jednorázovo, a to v sume 10.000 € alebo zvažujeme, že túto sumu rozložíme na 4 časti. Investíciu sme začali realizovať od februára 2015, pričom nákup uskutočníme vždy ku 15. dňu v mesiaci.

Ak by sme investovali naraz celú sumu 10 000 €, 15. februára nakúpime uncu zlata za približnú hodnotu 1 111 €. Ak by sme investovali niekoľkokrát, 15. februára nakúpime uncu zlata za 1 111 €, 15. marca za hodnotu 1 092 €, 15. apríla za hodnotu 1 126 € a 15. mája za približnú hodnotu za 1 071 €.

V prvom prípade by predstavovala nákupná cena 1 unce zlata 1 111 €. Avšak, v druhom prípade je daná priemerom nákupných súm (stačí jednoduchý priemer, keďže sme nakupovali rovnaké množstvá) – 1 100 €. Ako možno vidieť, v druhom prípade je suma nižšia, takže zlato sme nakúpili lacnejšie. Aj to je výhoda pravidelného investovania v porovnaní s jednorazovým investovaním, pri ktorom by nás mohlo vyjsť investovanie drahšie. Súvisí to tiež aj s kapitálovou nenáročnosťou – pre investora môže byť vhodnejšie investovať 100 mesiacov po 100 € ako jednorázovo 10.000 €.

V tomto príklade neberieme do úvahy poplatky spojené s nákupom zlata.

Máme riešenie!

Investičným trojuholníkom investor určite nič nepokazí, obzvlášť investíciou do fyzického zlata. Túto možnosť investície ponúka napríklad spoločnosť Goldeo, ktorá umožňuje investovať do pravého, 24-karátového investičného zlata.

Takto stačí iba pár jednoduchých krokov a môžete mať fyzické zlato v trezore už v priebehu pár dní, čím sa ochránite pred infláciou. Ako na to? Goldbull.sk odporúča riešenie od GOLDEO

goldeo

Proces sporenia v zlate je veľmi jednoduchý. Stačí si otvoriť zlatý účet, zvoliť si výšku investície, nakupovať investičné zlato online a sporiť v bezpečnej rakúskej banke!

POUŽITÉ ODKAZY:

Share Button

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!