zlato, striebro a drahé kovy

2

Z dlhodobého hľadiska mieri zlato k 2.230 $

goldbull 7. augusta 2013

Nové správy z rubriky “Veríme v zlato” sú vonku. V siedmom vydaní podá analytik Ronald Stoeferle celkový pohľad na posledný vývoj na trhu so zlatom. Pán Stoeferle si ešte nedávno založil u Incrementum Liechtenstein AG svoj vlastný fond so zlatom.

Toto vydanie sa zameriava na finančný aspekt zlata, predmet, ktorý je podceňovaný v každom oznámení finančných inštitúcií. Vzhľadom k neobvyklým experimentom finančnej politiky nebola potreba finančnej poistky nikdy tak potrebná. Všeobecne je rozšírené, že býči trend už skončil, ale táto správa podáva fundamentálne argumenty o tom, že to nie je pravda.

Navyše je táto edícia prvou, ktorá obsahuje aj kvantitatívny model ceny zlata. Model odôvodňuje rizikové poistné na súčasnej cenovej úrovni, aj keď je riziko extrémnych situácií malé. Podľa konzervatívnych odhadov mieri dlhodobý cieľ zlata k cene 2230$.

V tomto článku spomenieme len najdôležitejšie myšlienky z reportu.

Zhrnutie správy

V priebehu nedávneho “krachu” zlata sa trh opäť rozhodol vlastníkom zlata demonštrovať svoju silu. Postupný pokles cien, ktorý začal v polovici apríla, mal počas priebehu viac než päť výchyliek. Vzhľadom k vysokému objemu naznačili výpredaje chorobne nízku cenu.

Myslíme si, že korekcia ktorá nastúpila v septembri 2011 vykazuje veľkú podobnosť so stredom patternu z roku 1974 až 1976. Fáza bola podobná tej dnešnej, najmä podoba s výraznou defláciou v pozadí, rastúcimi úrokovými sadzbami a extrémnym pesimizmom k zlatu ako investičné aktívum.

Po celom svete došlo od roku 2008 k viac ako 500 zníženiam úrokových sadzieb. V rámci celosvetového merítka neboli úrokové sadzby predtým nikdy na tak nízkej úrovni. Kvôli dosiahnutej úrovni dlhu je úroveň reálnych úrokových sadzieb negatívna, respektíve nízka. Pre zlato to znamená solídny základ pre rast ceny.

Ťažobný priemysel prechádza v súčasnom období zásadnými zmenami. Zdá sa, že priemysel je v procese, kedy mení svoje doterajšie priority. Veci ako transparentné vykazovanie nákladov, väčšia finančná disciplína, hodnota podielu začínajú byť zásadou v tomto odvetví.

Vzhľadom na pozitívne dáta CoT (Commitments of Traders) a podmienky predpokladáme, že sa trend čoskoro ustáli a začne rásť. Čo sa týka očakávaného vývoja, zlatu určite veríme. Skepticizmus, strach a panika neboli nikdy signálom pre koniec dlhodobého býčieho trendu. Preto sa domnievame, že 2300 dolárový cieľ, ktorý bol určený už pred pár rokmi, je aj naďalej realistický.

Dôvody pre nedávny pokles cien zlata

Ronald Stoeferle popísal niekoľko faktorov v súvislosti s predošlým náhlym poklesom:

  • dezinflácia
  • kvantitatívne uvoľnovanie (QE) je eventuálne ukončené
  • rastúce reálne úrokové sadzby
  • zmenšujúce sa množstvo peňazí v obehu (hlavne Európska centrálna banka)
  • krátke pozície rekordne vysoko
  • zintenzívňuje sa prolongačný predaj pri špekulácii na pokles (od 5. apríla)
  • rastúce oportunitné náklady kvôli zotavovaniu akciového trhu
  • ETF: úpadok bol po väčšine spôsobený zo strany SPDR
  • uťahovanie kreditných spreadov
  • rastúce príkazy na predaj akonáhle bol prerazený support vo výške 1530$
  • čoraz viac negatívnych názorov od analytikov (Goldman Sachs, Credit Suisse…)

Navyše korekcia, ktorá nastúpila v septembri 2011, vykazuje veľkú podobnosť so stredom cyklu z roku 1974 až 1976. Tento cyklus bol podobný tomu dnešnému, najmä z dôvodu výraznej deflácie, rastúcej úrokovej sadzby a extrémnym pesimizmom čo sa týka investovania do zlata.

Dezinflácia je spomínaná ako dôležitý zdroj úpadku zlata. Nasledujúci graf popisuje finančnú dezinfláciu. Reprezentuje kombinovaný bilančný súhrn FEDu, ECB, Anglickej banky a Japonskej banky.

Dlhodobo klesajúci trend sa u väčšiny mien, ktoré sú vo vzťahu so zlatom, nedávno urovnal. Nasledujúci graf zobrazuje, ako sa klesajúci trend rovnocenných mien vychýlil od trendovej čiary. Podobná fáza bola evidovaná v rokoch 2003 a 2004. Relatívna slabosť zlata voči menovému košu by mala byť do budúcna lepšie sledovaná.

Rola zlata v portfóliu

Od počiatku novej menovej éry 15. augusta 1971 činí ročný výnos zo zlata 8,95%. Reálne zhodnotenie zlata voči doláru je však v priemere 4,7%. V grafe nižšie môžete vidieť atraktívny pomer risku/zisku. Je zaujímavé, že aktíva ako napríklad S&P 500 Index vykazujú v dlhodobom horizonte väčšie výnosy ako zlato. V krátkodobom až strednodobom sa môže pomer rizika a výnosu ľahko premeniť v prospech zlata – najmä v čase neistoty menovej politiky.

Remonetizácia zlata vo finančnom a menovom systéme
Renesancia zlata v klasickom finančníctve pokračuje.

Nedávny vývoj zlata ako uvádza správa:

  • Oficálna menová a finančná inštitúcia (OMFIF) argumentuje v prospech remonetizovania zlata
  • Rastúci dopyt po repatriácii a vierohodné audity štátnych rezerv zlata
  • Vysoký dobyt po dlhopisoch krytých zlatom
  • Štúdia vykonaná Európskym parlamentom ukazuje, že dlhopisy kryté zlatom sú oveľa transparentnejšie, atraktívnejšie a férovejšie pre investorov, než štátny program pre nákup dlhopisov.
  • Minulý rok činil nákup centrálnej banky objem vo výške 534 ton zlata
  • Čína je dnes najväčším kritikom doláru. Chce ustanoviť svoj jüan ako dominantnú menu pre rozvíjajúce sa trhy. Tento predpoklad potvrdzujú aj výroky čínskych predstaviteľov.

Štrukturálne zadĺženie

Západné ekonomiky nie sú schopné ekonomickej prosperity ani v dobách prebytku. Jedná sa o problém v systéme – ako rastú úroky, dlh rastie exponenciálne s nimi. Začarovaný kruh dlžôb sa začína akonáhle dlhy a ich náklady stúpajú rýchlejšie než príjmy. V súčasnej dobe sa priemyselné krajiny naďalej stretávajú s najvyššou úrovňou verejného dlhu. Vládne stredisko pre zúčtovanie vidí túto fiškálnu politiku ako neriešiteľnú v dlhodobom časovom horizonte.

Klesajúca hraničná užitočnosť ďalších zložiek dlhu je vidieť v nasledujúcom grafe. Zatiaľ čo v rokoch 1947 až 1952 spôsobil každý ďalší dolár dlhu rast HDP o 4.61$, od roku 2001 je to už iba 8 centov. To tiež vysvetľuje, prečo môžu stimulačné programy vytvoriť iba beznádejný rast. Akonáhle sa dlhové dávky prestanú zvyšovať, alebo sa dokonca znížia, abstinenčné príznaky budú bolestivé.

Do budúcnosti sa očakáva, že finančná represia so všetkými aspektami nadobudne na rozmeroch. Z dlhodobého hľadiska by však mala byť považovaná za beznádejnú stratégiu, pretože dosiahne len redistribúciu a neprinesie žiadne riešenie problému.

Kvantitatívny model ceny zlata – analýza scenárov

Správa prináša jedinečný koncept pri výpočte ceny zlata na základne dvoch najvýznamnejších menových parametrov: “bilancia centrálnej banky” a “predpokladaný pomer krytého zlata”. Predikcia je založená na štyroch rôznych scenárov týkajúcich sa budúceho vývoja kvantitatívneho uvoľňovania (QE):

  1. Koniec QE podľa plánu (pravdepodobnosť 25%) – FED spomalí, zastaví a ukončí QE
  2. Stabilizácia QE (pravdepodobnosť 30%) – FED spomalí a následne zastaví QE, ale ponechá stabilnú bilanciu
  3. Pokračovanie QE (pravdepodobnosť 30%) – nákupy aktív na súčasnej úrovni budú pokračovať minimálne po dobu ďalších 24 mesiacov
  4. Zrýchlenie QE (pravdepodobnosť 15%) – negatívny ekonomický vývoj a problémy v bankovom sektore budú viesť k zvýšeniu dnešnej úrovne nákupov QE

S použitím popísaných scenárov a pravdepodobností sa počíta s modelom dlhodobej hodnoty na úrovni 2230$ za uncu zlata. Základným predpokladom je, že sa rola zlata v dnešnom finančníctve bude zvyšovať.

autor: Filip Bajaník

zdroj: goldsilverworlds.com

Share Button
 • Marek Mizenko

  Páči sa mi článok. Ktoré zo spomenutých 11 faktorov majú najväčší vplyv? Alebo percentuálny pomer. Ja som toho názoru, že to spôsobuje ETF, a rozvoj trhu v opciach. Vymyslený trh od 1973, ako zarobiť na strate.

 • Pingback: Je zlato stále bezpečným prístavom? - www.goldbull.sk()

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!