zlato, striebro a drahé kovy

Reklama a PR

Reklama

  • Cena za uverejnenie PR článku je 50 eur
  • Cena za biznis rozhovor a jeho uverejnenie na stránkach goldbull.sk 100 eur
  • Napísanie PR článku 10 eur
  • Uverejnenie reklamného banneru 100 eur/rok
  • Uverejnenie reklamného banneru 60  eur/6 mesiacov

Prevádzkovateľom goldbull.sk je spoločnosť CONTENTPRESS s. r. o.

contentpress

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!